De Tovenaar

De tovenaarcyclus: Een verhaal over liefde, hoop en geloof. Eerste boek, Liefde.

De Tovenaar is het verhaal van Bodo, een boerenzoon, gelukkig tot het noodlot hem treft. Zijn toekomst stort in wanneer zijn bruid vermoord wordt door Naïr. Bodo gaat zwerven en komt uiteindelijk onder de hoede van Erduban, één van de legendarische tovenaars. Tovenaars die onder en boven de wet staan, boodschappers van de goden, maar menselijk als ieder ander. Met hem raakt Bodo betrokken bij het verzet tegen Naïr en wordt hij uitgezonden om medestanders in de strijd tegen Naïr te zoeken. Bodo slaagt er in om die bondgenoten te vinden, waarna de strijd tussen kwaad en goed pas echt begint. Maar wat is kwaad en wat is goed en is de prijs voor het zoeken naar een antwoord op die vraag niet te hoog?

Door het verhaal verweven is de liefdesgeschiedenis van Bodo en Marinde, prinses van de Ustahshi, hoopgevend en tragisch tegelijkertijd.

De Tovenaar is het eerste deel van een trilogie over liefde, hoop en geloof. Deel twee, De Ziener, speelt twintig jaar na De Tovenaar. In Anthune heerst chaos, er dreigt oorlog met Ustahs. Bodo is verdwenen maar voor de meeste mensen is hij een held geworden. Over hem doen talloze verhalen de ronde. Verschillende partijen gaan op zoek naar Bodo om hem voor eigen doelen te gebruiken.
Het derde deel speelt honderden jaren later. Rond Bodo is een rigide religie ontstaan.
Nakomelingen gaan op zoek naar wat hij echt bedoelde.
Deel twee,  ‘De Ziener’, is in 2013 uitgegeven als E-book, de uitgave van het derde deel (De God) is
nog niet gepland.

Als De Tovenaar een thema heeft is het misschien wel dat goed en kwaad niet ééndimensionaal zijn. Voor de goede zaak kunnen mensen verschrikkelijke dingen doen en vaak hebben mensen een al dan niet verknipte reden voor kwaadaardig handelen. Het enige wat misschien boven goed en kwaad staat is liefde en oprechte belangstelling voor zichzelf en de medemens.
Maar bovenal is geprobeerd een spannend verhaal zo mooi mogelijk te vertellen.

De Tovenaar hoort tot het genre ‘fantasy’, maar dan de ‘unplugged’ variant. In De Tovenaar wordt niet getoverd, er zijn geen feeën, draken, vliegende bezemstelen of anderszins, dit in de volle overtuiging dat het gewone leven, zonder dat, al magisch genoeg is.
Eigenlijk komen er helemaal geen tovenaars in voor.

Cover 1e druk de Tovenaar